pinturas negras

1992

Introducción

A esperanza dun pobo comeza coa protección do máis fráxil... os nenos ... as bolboretas ...

Baldomero Moreiras

Exposición